• Firma Portal została założona w 2007 roku. Założycielką firmy jest Katarzyna Cader, posiadająca uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości nr 4782 oraz licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 15411, nadane przez Ministra Infrastruktury, absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Specjalistycznego Kursu Zarządzania Nieruchomościami organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

    Głównym profilem działalności firmy jest wycena nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami.

    Zgodnie z art. 175 ust.4 oraz 186 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Katarzyna Cader, Rzeczoznawca Majątkowy i Zarządca Nieruchomości, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art.174 ust. 3 i 3a. oraz w art. 185 ust.1 i 1a.